Główna O nas Kontakt Projekty Timer NE555 ST6 Realizer Historia Linki 

ŁĄCZNICA POLOWA ŁP10 (opis)


Łącznica polowa ŁP-10 MR jest łącznicą systemu MB /miejscowej baterii jest ona przystosowana
do współpracy z induktorowymi aparatami telefonicznymi TAI-43MR lub innymi aparatami tego samego systemu. Pojemność łącznicy pozwala na podłączenie do niej 10 aparatów systemu MB.
Pojemność centrali może być zwiększona do dwudziestu numerów, przez podłączenie dwóch łącznic,
które może obsługiwać jeden telefonista. Łącznica przystosowana jest do pracy w skrajnych warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia od -40°C do +50°C i wilgotności względnej do 98%. Łącznicę można ustawić lub zawiesić.
Łącznica umożliwia:

- przyjęcie sygnału wywołania;

- wywołanie abonenta żądanego;

- zestawienie połączenia między dwoma abonentami;

- kontrolę trwania rozmowy;

- realizację połączeń okólnikowych;

- zdalne sterowanie radiostacją z aparatu TAI-43MR, TA-57, TAP-67;

- podłączenie aparatu słuchowego;

- podłączenie dzwonka sygnalizacyjnego;

- podłączenie drugiej centrali ŁP-10MR dla zwiększenia pojemności.

Źródłem prądu dzwonienia jest induktor aparatu obsługowego.

Aparat telefoniczny obsługowy i dzwonek sygnalizacyjny powinny mieć własne źródła zasilania.


 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE ŁĄCZNICY ŁP-10 MR.

- łącznica zapewnia przesyłanie sygnałów o częstotliwości w paśmie mowy tzn. od 300 do 3400 Hz;

- tłumienność wnoszona przez łącznicę wynosi 0,1 Np przy częstotliwości 800 Hz;

- tłumienność przesłuchu między dowolnymi obwodami nie mniejsza niż 8,5 Np dla częstotliwości 800 Hz;

- klapki powinny zadziałać sprawnie przy przepływie przez ich uzwojenia prądu induktorowego w obwodzie przez linię o oporności żył do 30 kOM;

- ciężar łącznicy z pokrowcem wynosi około 10 kg;

- wymiary zewnętrzne 320´170´220 mm.

Do obsługi łącznicy jest wymagany aparat telefoniczny TAI-43 MR oraz w razie potrzeby dzwonek sygnalizacyjny ze źródłem zasilania.


KONSTRUKCJA ŁĄCZNICY ŁP-10 MR.

Wszystkie obwody łącznicy są zmontowane na metalowej ramie. Rama znajduje się w obudowie. Rama składa się z płyty czołowej, podstawy i płyty zaciskowej.

Na płycie czołowej znajdują się:

- tabliczka z napisem /Uwaga nieprzyjaciel podsłuchuje/;

- listwa do zapisywania z przyciskiem zwrotnym;

- przyciski zgłoszeniowo-wywoławcze;

- klapki wywoławczo-rozłączeniowe;

- połączeniowe gniazdka abonenckie;

- listwa ruchoma z gniazdkami spoczynkowymi.

Na płycie zaciskowej znajduje się:

- dziesięć par zacisków liniowych do podłączenia abonentów;

- dwa zaciski TA do podłączenia aparatu obsługowego;

- zacisk Z do podłączenia przewodu uziemienia i jednego z dwóch przewodów dzwonka;

- zacisk DZ do podłączenia drugiego przewodu obwodu dzwonka;

- gwiezdnik 30-stykowy do podłączenia linii abonenckich podczas wykorzystywania kabla dwudziestożyłowego.

Na tylnej ścianie obudowy łącznicy znajdują się cztery wysuwane uchwyty, służące do ewentualnego zawieszenia łącznicy na ścianie.

CZYNNOŚCI ŁĄCZENIOWE Wywołanie łącznicy przez abonenta. Wywołanie łącznicy przez abonenta MB odbywa się przez pokręcenie korbką induktora aparatu telefonicznego TAI 43 MR. Na płycie czołowej opada wtedy tarczka klapki i jeżeli jest podłączony pod zaciski dzwonek sygnalizacyjny to tarczka klapki spowoduje zamknięcie obwodu i zadziałanie dzwonka telefonista powinien zgłosić się do wywołującego abonenta.
Zgłoszenie się telefonisty do wywołującego abonenta. Po otrzymaniu sygnału wywołania od abonenta wywołującego, telefonista wciska przełącznik zgłoszeniowo-wywoławczy nad tarczką klapki, która opadła. Podnosi tarczkę klapki do pozycji pionowej telefonista zgłasza się podając swój kryptonim np. "PASIEKA słucham."
Wywołanie żądanego abonenta. Po przyjęciu numeru żądanego abonenta telefonista wciska przycisk zgłoszeniowo - wywoławczy danego abonenta z aparatu obsługowego. Kręcąc korbką wysyłamy zew induktorowy. Po zgłoszeniu się abonenta informujemy go o czekającej rozmowie. W wypadku, kiedy abonent żądany jest zajęty inną rozmową telefoniczną, należy powiadomić wywołującego abonenta np. "UL zajęty."
Rozmowa między abonentami. Po wysłaniu prądu dzwonienia do żądanego abonenta i jego zgłoszeniu się, telefonista wkłada wtyczkę sznura abonenta wywołującego do gniazda żądanego abonenta. Pozostaje przez chwilę podłączony do obwodu w celu sprawdzenia czy abonenci nawiązali rozmowę. Następnie wciska się przycisk zwrotny, wyłączając w ten sposób swój aparat z obwodu rozmównego. W czasie rozmowy, wszystkie przyciski powinny znajdować się w położeniu wyjściowym /nie wciśnięte/. W przypadku, gdy wywołujący abonent odszedł od aparatu, można przywołać go przez wysłanie do niego prądu dzwonienia.
Połączenie okólnikowe. Łącznica umożliwia realizację połączenia okólnikowego /zbiorowego/ zamawiającemu abonentowi z dowolnymi abonentami łącznicy. W rozmowie okólnikowej może brać udział 3-4 abonentów. Po zamówieniu przez abonenta rozmowy okólnikowej, telefonista wywołuje zamówionych abonentów informuje ich o rozmowie okólnikowej mówiąc np. "TU PASIEKA proszę czekać przy aparacie łączę na okólnik." Połączenie okólnikowe zestawia się za pomocą sznurów połączeniowych w następujący sposób: np. abonent Nr.1 zamówił rozmowę okólnikową z abonentami Nr.2, 3, 4. W tym przypadku telefonista wkłada wtyczkę abonenta Nr.1 do gniazda abonenta Nr.2, wtyczkę abonenta Nr.2 do gniazda abonenta Nr.3, wtyczkę abonenta Nr.3 do gniazda abonenta Nr.4. Aparaty wszystkich abonentów zamówionych na okólnik, zostały połączone równolegle z aparatem abonenta zamawiającego rozmowę na okólnik. Takie połączenie nie ogranicza możliwości dokonywania dalszych połączeń.
Kontrola przebiegu rozmowy. W celu sprawdzenia, czy rozmowa jest jeszcze prowadzona, czy też już skończona, dyżurny telefonista wciska przycisk zgłoszeniowo-wywoławczy i nasłuchuje czy rozmowa jest prowadzona. Jeżeli rozmowy nie słychać włącza się i pyta się np. "Mówi się, rozłączam."
Zakończenie połączenia Po skończonej rozmowie abonenci powinni zasygnalizować o tym obsłudze centrali poprzez pokręcenie korbką induktora. Na płycie czołowej opadnie tarczka klapki abonenta wywołującego. Należy wtedy upewnić się, czy prąd z induktora nie jest przypadkowy. Telefonista zgłasza się i zapytuje się np. "Mówi się, Mówi się, rozłączam." Jeżeli abonenci zakończyli już rozmowę telefoniczną wciska przełącznik zwrotny, odłączając swój aparat. Wyciąga wtyczkę z gniazda abonenta wywoływanego i podnosi tarczkę klapki w położenie pionowe.
Obsługa dwóch łącznic ŁP-10MR.


W celu zwiększenia ilości abonentów centrali, istnieje możliwość wykorzystania do wspólnej pracy dwóch łącznic. Ustawione obok siebie łącznice może obsługiwać jeden telefonista. W tym celu należy połączyć ze sobą zaciski TA obu łącznic i do jednej podłącza się aparat obsługowy. W przypadku, gdy łącznica jest wyposażona w dzwonek sygnalizacyjny to samo należy zrobić z zaciskami DZ i Z.